Archív - Szakmai gyakorlat - BMEKOKGM501 18192


 • Az MSc képzés mintatanterve szerint kritérium tantárgy a szakmai gyakorlat, amelyet a hallgatónak a 3. félév után nyáron, 4 hét alatt kell elvégeznie. (Az ettől esetleg eltérő időtartamot tanszékünk jelzi.) A szakmai gyakorlatot nyáron kell elvégezni!

  szakmai gyakorlatra a Neptunban az ezt megelőző tavaszi félévben kell jelentkezni azon a Tanszéken, ahol a hallgató a gyakorlat szervezését le kívánja bonyolítani, a kiválasztott területnek és témakörnek megfelelően. Tanszékünkhöz tartozó tárgykód: BMEKOKGM501

  Az MSc képzésben a szakmai gyakorlat és a diplomaterv elkészítése szervesen összefügg, egymásra épül. A hallgatónak a diplomatervét arra a tapasztalatra és gyűjtött anyagra kell építenie, amit a szakmai gyakorlat folyamán szerzett. Ennek tükrében a szakmai gyakorlat helyét úgy kell megválasztani, hogy a hallgató érdeklődési körének megfeleljen. A szakmai gyakorlat és a diplomaterv témájának (és így a tanszéknek) célszerűen ugyanannak kell lennie.

   

  hely megválasztása kétféleképpen történhet.

  Az egyik megoldás, hogy a hallgató maga keres olyan céget, ahol a gyakorlatot letöltheti. MSc képzésen ezt a fajta gyakorlati hely keresést javasoljuk (meglévő kapcsolat BSc-s gyakorlati helyről, folyamatban lévő munkavégzés cégeknél, stb.).

  A gyakorlat időtartama ebben az esetben: 2019. június 25 – augusztus 30. között tetszőlegesen megválasztva, 4 hét időtartamban.

  A szakmai gyakorlat szervezéséhez a Tanszék számára a cég pontos nevét és címét kell megadni, illetve olyan felelős cégvezető adatait, aki a hallgató cégnél való elhelyezését engedélyezheti. Az engedélyező mellett a hallgatónak szakmai konzulensre is szüksége van, aki nemcsak a nyári gyakorlaton, hanem alkalmanként a diplomaterv írásának félévében is támogatja. Az engedélyező és a konzulens beosztásától függően lehet azonos személy is.

  Saját cég keresése esetén az ,,MSc Szakmai gyakorlat jelentkezési űrlap"-ot a hallgatónak 2019. május 17-ig le kell adnia Kózel Miklósnak. A jelentkezési lap adatait egy elektronikus űrlap kitöltésével is meg kell adni! A jelentkezést a Tanszéknek jóvá kell hagynia.

  (A másik megoldás szerint a Tanszék kér partner cégektől témákat, amelyekből azok a hallgatók választhatnak, akik saját maguk nem találtak céget.

  A gyakorlat tervezett időtartama ebben az esetben: 2019. július 4 – július 26. (ettől eltérni csak egyéni hallgatói ügyintézéssel lehet).

  Annak érdekében, hogy a megfelelő cégeket tudjuk megkeresni, 2019. április 26-ig jelentkezzenek (személyesen vagy e-mailben) Kózel Miklósnál azok, akik ezt a megoldást választják! A felkínált témákból 2019. május 17-ig lehet választani.)

   

  A hallgató a céggel közösen megfogalmaz egy témát, amelyből a szakmai gyakorlat során egy kb. 20 oldalas dolgozatot ír, majd pedig a következő félévben diplomát tervez.

  A szakmai gyakorlaton elkészített dolgozatot az azt követő őszi félév regisztrációs hetének megkezdése előtt legalább egy héttel, 2019. augusztus 23-ig az adott tématerület felelős oktatójánál kell leadni:

  Dr. Tóth János – közút (üzemi)Dr. Török Ádám – közút (gazdasági)
  Bánfi Miklós – vasút (gazdasági)Bánfi Miklós – vasút (üzemi)
  Kózel Miklós – légi (üzemi)Dr. Kővári Botond – légi (gazdasági)
  Dr. Mészáros Ferenc – szállítmányozás


  Ugyanezen időpontig az „MSc Munkahelyi igazolás űrlappal” a szakmai gyakorlat teljesítését is igazolni kell, Kózel Miklósnak leadva azt.

   

  A szakmai gyakorlat teljesítését a szakmai gyakorlat felelős igazolja. A dolgozat elfogadása és az igazolás űrlap maradéktalan kitöltése esetén az eredmény a Neptunba az őszi regisztrációs hét előtt beírásra kerül.